Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini, insan ayırmasın.››
Matta 19:6

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Yunus'u kaldırıp denize attılar, kuduran deniz sakinleşti.

Yunus 1: 15

Denizciler, ne yaptılarsa da değişen bir şey görmediler. Tam tersine durum daha da kötüye gidiyordu. Son çare olarak Yunus’u kaldırıp denize attılar. Bunu yapar yapmaz da denizin sakinleştiğini, fırtınanın, dalgaların dindiğini gördüler. Bu da elbette, onlara büyük bir tanıklıktı. Görüyoruz ki, her şey Tanrı'nın denetimi altındadır. Bu olaydan ötürü denizciler RAB'den öyle korktular ki, O'na kurbanlar sundular, adaklar adadılar (Yunus 1: 16). Hiç kuşku yok ki, bu insanlar günahlarınıgörüp günahlarının bağışlanmasıiçin gerçek ve diri Tanrı'ya döndüler.

Şimdi Yunus'a ne olduğuna dikkat edin. "RAB Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün üç gece bu balığın karnında kaldı" (Yunus 1: 17). Burada önemli olan, balığın Rab tarafından bu özel olay için hazırlanmış olmasıydı.