Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Tanrı Ninovalılar’ın yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce, onlara acıdı, vereceğini söylediği cezadan vazgeçti.

Yunus 3: 10

Dün demiştik ki, insanların bazı fiziksel ve psikolojik özellikleri Tanrı'ya atfedilmiştir. Örneğin, ilk olarak, Tanrı'ya atfedilen insanların bazı fiziksel özelliklerine bakalım. Kutsal Kitap'ta, "RAB'bin gözleri... her yeri görür" (2 Tarihler 16: 9) diye okuyoruz. Bunun anlamı Tanrı'nın benim gibi gözleri mi olduğudur? Eğer varsa, kahverengi mi, mavi mi, gri mi? Böyle bir şeyi düşünebilir miyiz? Yine Kutsal Kitap şöyle der: “Tanrı Ruh’tur!” Bu da bize Tanrı’nın aynı zamanda Ruh olduğunu ve bizim gibi gözlerinin olmadığını gösterir. Bunun yanında gözlerin görmesini sağlayan Tanrı gözsüz de görebilir. Tanrı benim bunu anlamakta zorluk çekeceğimi bildiğinden, "RAB'bin gözleri... her yeri görür" der. Şimdi bunu anlayabilirim; bunun anlamı Tanrı'nın her şeyi gördüğüdür. "Tanrı'nın gözü", anlayabilmemiz için Tanrı'ya insana ait bir özellik atfeden 'antropomorfik' (insanbilimle ilgili) bir terimdir.