Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor; Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, İnsana benzer yanı kalmadı.
Yeşaya 52:14

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

İsa onlara, “Halk benim kim olduğumu söylüyor?” diye sordu.

Luka 9: 18b

İsa kimdir? Bazılarına göre O, beden almış Tanrı, bazılarına göre büyük peygamberlerden birisi, yine bazılarına göre de çok iyi bir insan ve öğretmendir. Evet, birçoklarıİsa'nın İncil'de tanımlanan kimliğini kabul etmese bile, yine de O'nun büyük bir insan ve mükemmel bir öğretmen olduğunu kabul etmektedir. Ne var ki, İncil'de İsa'nın Tanrı özünden olduğu ve yeryüzünde beden almış bir insan olarak yaşadığıgerçeği yatar. İncil, İsa'nın Tanrı'nın Sözü olduğunu öğretir. Şunu hiç unutmayalım: İsa durup dururken kendisinin Tanrı özünden olduğunu iddia etmemiş; ama yüce Tanrı Sözü, İsa'nın kişiliğinde yeryüzüne insan görünümünde gelmiştir. Bu açıdan İsa'nın Tanrılığı, hiç de öyle zannedildiği gibi imkânsız ve mantıksız bir şey değildir. Evet, kim bu İsa?