Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Yoksulla alay eden, onu yaratanı hor görür. Felakete sevinen cezasız kalmaz.
Özdeyişler 17:5

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Ertesi gün şafak sökerken, Tanrı'nın sağladığıbir bitki kurdu keneotunu kemirip kuruttu.

Yunus 4: 7

Öyle görünüyor ki, Yunus peygamberin tek dostu kendisine gölge salan bu asma kabağıydı. Halinden de hoşnut görünüyor. Evet, Yunus'un tesellisi ve sevinç kaynağı kendisine rahatlık veren bir keneotu, başka adıyla bir asma kabağıydı. Peki değerli dostum, senin sevinç kaynağın nedir? Asma kabağımı? Para, mal mülk, evin, araban, güzelliğin, bilgili oluşun, işin ve benzeri şeyler senin sevinç kaynağın olabilir. Ama ne oldu Yunus'un sevinç kaynağına? Ertesi gün bir bitki kurdu bu asma kapağını kemirip kuruttu. Dostum, eğer sevindiğimiz, bağlandığımız şeyler veya kişiler bu dünyaya aitse, emin olun ki, bir gün gelecek bizim de sevinç kaynağımız kuruyacak. Bizim sevinç kaynağımız Rab olmalıdır. İşte O, kalıcı sevinçtir.