Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olan'ı düşünün.
İbraniler 12:1-3

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

Matta 5: 3

İsa Mesih’in dağ başında verdiği o ünlü konuşmasında ilk söz “Ne mutlu” sözüdür. İsa Mesih sözlerinde, iyiler, dindarlar, namaz kılıp oruç tutanlar, hacca gidenler, sadaka verenler Tanrı'nın krallığına, egemenliğine girecekler demiyor. O, ruhta fakir olanların mutlu olduğunu söylüyor. Acaba ruhta fakir olmak ne demektir? Ruhta fakir olmak, saf, aciz, aklıkıt olmak anlamına gelmez. Ruhta fakir olan, kendi eksiklerini, kendi sevgisizliğini, kendi merhametsizliğini, kısacası kendi günahlılığını gören kişidir. Belki bana, yok arkadaş, günahımıgörmek beni mutlu değil, üzgün, mutsuz eder, diyeceksiniz. Evet, çok doğru! Ama eğer günahınız sizi üzerse, uykusuz bırakırsa, ne mutlu size! İşte o zaman günahtan kurtulmak için çare arayacaksınız.