Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Onun kayrasıyla kurtuldunuz.

Efesliler 2: 5

Tanrı’nın bizi kurtarma yolu, “Kayrasıyla”dır. Bu Kayra -lütuf çağında Tanrı’nın diri suları-nın kendisinden aktığı kaynak budur. Ve böylece, Tanrı’nın yaptığışeyden ötürü, yani ölmesi için Oğlu’nu yollamasından ötürü Tanrıkayrasıyla kurtarabilmektedir. Ve Pavlus, Efesliler 2:4-5’te, “Ama merhameti bol olan Tanrı - bunun anlamı Tanrı’da bundan çok miktarda olduğudur-, bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun kayrasıyla kurtuldunuz” der. Tanrı’nın kayra-sı, sonsuz bir araçla yani Mesih’in kurbanı a-racılığıyla işleyen sonsuz bir sevgidir; ve şim-di yasanın geçici sınırlarıyla engellenmeyen sonsuz bir özgürlüktür. Öyle ki bugün, kutsal bir Tanrı, kim olursanız olun sizin bulunduğunuz yere eğilip gereksinimlerinizi karşılamakta özgürdür. Kutsal bir Tanrı’nın Mesih’e güvenecek kişileri kurtarmakta özgür olduğunu bilmek harika bir şeydir.

Tanrı’nın kurtuluşuyla bağlantılı olan her şey, verilirken sevinçle verilir, miktarı sonsuzdur ve değişmez niteliktedir. Ve bu bize açıktır, bize sadece Mesih İsa aracılığıyla açıktır.