Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Elinizdeki vakti yararlı biçimde değerlendirin.

Efesliler 5: 16

Vakti satın alın ya da vakti en yararlı biçimde değerlendirin sözü, herkese verilen eşit vakit süresinin bir daha ele geçmez bir değer olduğu vurgulanmaktadır. İnsan vaktini har vurup harman savurmamalıdır. Yararsız, verimsiz biçimde boşa akıp giden vakit bir daha bulunamayan, yitirilmiş bir değerdir.

Tanrı Sözü, ’Nasıl yürüdüğünüze iyice dikkat edin’, diyor. ’Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilge kişiler gibi yaşayın. Zamanı satın alın, çünkü günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın, Rab'bin isteğinin ne olduğunu anlayın.’ Bu, inanlının yaşamı hakkında bir başka buyruktur. İnanlı'nın yaşayışı yaşanan zamanın acilliğini ve Tanrı için yaşamanın önemini göstermelidir. Amacın tamamı, Tanrı'nın isteğinde kalmaktır. Tren, tren yolunda gittiği gibi, inanlı da Tanrı'nın isteğinde yaşamalı.

Kardeşim, bir Mesih imanlısı öyle şekilde yaşamalı ki hiçbir zaman insanlara, "Ben Mesih inanlısıyım" diye bir açıklama yapma ihtiyacını hissetmesin. Hayatı bu sözlerin dile getirilmesine fırsat vermesin.