Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Senin iyiliğinle sevinirim, ya Rab.

Mezmur 31: 7

Tanrı övülür, O'na itaat edilir, O'ndan korkulur, O'na güvenilir. Bunları herkes bilir. Ama Peygamber Davut'un duasında 'Tanrıile sevinmek', hatta 'sevinçten coşmak' da vardır. Davut peygamber ne iyilik gördü de, Tanrıile sevinçle coştu? Bu sorunun yanıtınıDavut'un kendi ağzından dinleyelim. "Ya Rab, iyiliğinden dolayı sevinçten coşacağım, çünkü düşkün halimi gördün, sıkıntılarımda ruhuma destek oldun." Davut peygamberin gördüğü iyilik, onu sevmeyenlerin mahvolmasıdeğildi. Hayır, Davut henüz sıkıntılı ortamdaydı. Ama bu ortamda Tanrı'nın kendisiyle beraber olduğunu, düşkün haline acıyıp ruhuna destek olduğunu gördü. Sıkıntı zamanında Tanrı'ya güvenenlere ne mutlu! Çünkü "Rab, kalbi kırık olanlara yakındır" (Mezmur 34: 19) diyor Mezmur yazarı.