Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

İnsan ne ekerse, onu biçer.

Galatyalılar 6: 7 b

Bir çiçek bahçesindeki çeşitli çiçekler o bahçenin tüm güzelliğini oluşturur. Bahçedeki çiçekler kurursa, çiçek bahçesi diye bir şey kalmaz. O yer çirkinleşir. Buna benzerlikte gösteriş türünden, süsü anımsatan bir iki bağlılık, iyi iş örneği insanı, insan kişiliğini sağlıklı kılamaz. Tersine, kuruyup dökülen her iyi niyet ve samimilik insan varlığını sarsar, çiçekleri kurumuş, çirkin bir bahçe haline dönüştürür. Yaşamınızda beliren her bir iyi niyet eksikliği, samimiyet yokluğu varlığınızıçiçekleri kurumuş bahçeye dönüştürmektedir. O bahçenin yeniden işlenmesi, hem Tanrı hem de insanlarca beğenilir güzelliğe getirilmesi gerekir. Bu nedenle de her tutum ve davranışın iyi niyetle, samimilikle belirmesi gerekir. Tarlasına iyi tohum ekmeyen çiftçinin yetiştirdiği ürün sağlıklı, iyi ürün olamaz. Bunun gibi yaşamını sağlıklı samimilik ilkeleriyle uyuma getirmeyen insanın birkaç iyi iş yapması, gösteriş için dindar gözükmesi yeterli değildir.