Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, Saf insanlara akıl verir.
Mezmurlar 119:130

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldiniz



Güne ilişkin birkaç söz

RAB diyor ki, bütün yüreğinizle bana dönün.

Yoel 2: 12

Tanrı’ya dönmek aslında bir yas tövbesidir. Bu, kendine acıyan birinin ağlayışı değildir. Maddesel kayıplar ya da ortaya çıkan günahlarımızdan pişmanlık duymak da değildir. Günahın yaşamlarımızda yol açtığıyıkımdan dolayı derin üzüntü duymaktır. Nasıl ki fiziksel doğumdan önce sancıolursa, ruhsal doğumdan önce de günahın yası tutulur. Tabii sadece üzüntü duymak değil, üzüntü ve yas ile birlikte bir tövbe, günahtan tam olarak bir dönüş gerçekleşir. Bu günahı bırakmak için verilen bilinçli, özgür bir karardır. Tanrı’nın yaşamlarımızıeline alıp istediği gibi yönetmesine evet deyip bilinçli dönüş yapmaktır. Gittiğimiz yönümüzü, tutumlarımızı değiştirmek ve Tanrı’nın isteklerine boyun eğmektir. İnsan bunu yaptığında Tanrı da kendi üzerine düşeni yapacaktır. Tanrı Sözü şöyle der: “Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün” (Elç.3:19). Bizim işimiz tövbe etmektir. Yeni doğuşu, değişimi ve bağışlamayı sağlayan Tanrı'dır.