Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.
2.Korintliler 4:18

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

RAB balığa buyruk verdi ve balık Yunus'u karaya kustu.

Yunus 2: 10

İyi bir adamıaşağıda tutmak olanaksızdır diyen sözü söylemekten kendimi alamıyorum. Birisi, "Sadakatsiz peygamber Yunus'u balık bile hazmedememişti" demişti. Ama Yunus şimdi farklı bir insandır. Tanrı'ya itaatsizlik etmişti, bir ulusa Tanrı'nın İyi Haberini, kurtuluş müjdesini götürmek istememişti. Yunus o ulustan nefret edip onların kurtulmasınıistememişti. Çünkü Yunus Tanrı'nın ne kadar merhametli, kayra dolu olduğunu da biliyordu. Eğer Ninovalılar Rabbin haberini duyarlarsa, belki de tövbe ederler ve Rab onlarıbağışlar. Yunus işte bunu istemiyordu. Oysa Tanrı her insanı, her ulusu hiç ayrım gözetmeden sever ve onların kurtulmasını ister. Yürekte bir insana ya da ulusa kin güdülüyorsa, bu Tanrıönünde günahtır. İşte Yunus bunu anladı ve Tanrı'ya, "Evet Rab, Ninova’ya gideceğim ve Senin söylediklerini onlara bildireceğim" sözünü verdi.