Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir! O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Siyon halkına, ‹‹Tanrınız egemenlik sürüyor!›› diye ilan ediyor.
Yeşaya 52:7

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum.

Yuhanna 18: 37 b

İsa Mesih'in yetkiyle konuştuğu sözlerine, yaptıkları mucizelere dayanamayan, O'nu ortadan kaldırmayı düşünen din adamları, sonunda İsa'yı yakalayıp Romalı Vali Pilatus'un önüne getirdiler. Din adamlarıtarafından kışkırtılan topluluk avaz avaz bağırıyordu: "İsa’yı çarmıha çak, onu çarmıha çak!" Toplum psikolojisinin yalanla kabardığı bir andı bu. Pilatus, topluluğu yatıştırmak istiyordu. Ama diğer yandan da İsa Mesih’in tamamen suçsuz olduğunu, bu din adamlarının O’nu kıskandıklarından dolayı O’nu ortadan kaldırmak istediklerini anlıyordu. Valinin O'nu çarmıhtan kurtarmaya çalıştığınıgören İsa, birkaç tatlı sözle ya da yalan söyleyerek kendini savunabilirdi. Ama O böyle bir çabayı aklının ucuna bile getirmedi. Çünkü İsa Mesih için doğruluk, daima gerçeği konuşmak en önde gelen tutumdur. Mesih inanlılarının da her zaman doğruyu ve gerçeği konuşmalarıgerekir.