Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra Onikiler'e göründü.
1.Korintliler 15:3-5

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Üstelik acılarımızda bile övünç duyuyoruz. Çünkü acının katlanışıoluşturduğunu biliyoruz. Katlanış, denenmeden geçildiğini gösterir, denenme de u

Romalılar 5: 3–4

Yani, sıkıntıların – sabır otomatik olarak gelen bir şey değildir – ve sabrın deneyim ve deneyimin umut yarattığınıbilerek sıkıntılarımızda sevinç duyarız.

Sıkıntılarla bağlamlanan üç sözcüğü görmek ilginçtir. Birisi sevinç, diğeri umut ve üçüncüsü ise sabırdır. Bu Kutsal Ruh’un bir meyvesi olduğu halde Tanrı’nın bunları içimize işletmesi gerektir. Yani, inanlının hayatındaki en iyi nitelikleri ortaya çıkartmak için sıkıntıgereklidir. Tanrı’nın inanlıdan meyve alabilmesinin tek yolu, dallarınıbudamasıdır. Dünya bunu farklıbir biçimde yapar. Eğer rahat bir durumdaysak ve hiçbir sıkıntımız yoksa

o zaman eğlenebiliriz, ayrıca sabırlıda olabiliriz ve böylece yolunuza devam ederken birazcık umudunuz da olabilir. Ancak Tanrıçocuğuyla durum böyle değildir. Bu meyvelerin hayatlarımızda gelişmesini aslında sıkıntılar sağlar.