Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Günah işleyen herkes günahın kölesidir.

Yuhanna 8: 34

Yalancılık, ikiyüzlülük, özü sözü bir olmamak samimilikten, dürüstlükten uzak bir tutum ve davranıştır. İnsan, insanıolduğu gibi bilemez. İçi neyse dışı da öyledir ilkesi belki çok az insan için kullanılabilir. Buna karşı pek çok kişinin içinde nice fırtınalar barınmaktadır. İnsan ilişkilerinde en önde beliren kullanımlardan biri kuşkusuz YALAN'dır. Ne yazık ki, yalan kullanılmadan pek çok ilişki başarılısayılamıyor. Özellikle ülkemizde, insanın bir mağazadan herhangi bir şeyi almaya kalkması gerektiğinde, türlü pazarlıklar, yeminler, yalanlar atılmaya başlanır. Bu hem alıcı, hem de satıcı için geçerlidir. İnsan insana, ulus ulusa yalan söylüyor, yalan söyleyerek kandırmak, o kimseyi ya da ulusu yine yalanla tongaya düşürmek istiyor. Çünkü günaha tutsak olan insanoğlunun tutumu bundan ileri gidemiyor. Zamanla da arada ne güven, ne samimiyet, ne iyi niyet, ne dostluk, ne de arkadaşlık kalır. Yalan böylece iyi niyeti yok eder ve yıkım getirir sonunda.