Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.
Yuhanna 8:36

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Tanrı'nın sevgisi, bizlere verilen Kutsal Ruh aracılığıyla yüreklerimize dökülmüştür.

Romalılar 5: 5

Şu soru sürekli soruluyor: Güzel, ama insan hem aile içerisinde, hem de insanlar arasında nasıl barış, uyum ve huzur içerisinde yaşayabilir? Mesih İsa'ya iman edenlerin yüreklerine gelen Kutsal Ruh aracılığıyla. Kişi kendisini Kutsal Ruh’un denetimine bıraktığında, Kutsal Ruh kendi ürünlerini o kişinin yaşamında oluşmasınısağlar. Kutsal Ruh’un ürünü ise şunlardır: “Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyi yüreklilik, iyilik, içten bağlılık, yumuşak huyluluk, tutkulara üstünlük” (Gal.5:22). Kutsal Ruh’un ilk ürünü sevgidir ve bu sevgi sayesinde sevgisizlikten kurtulabiliriz, candan yardım etmeye, alçakgönüllü olmaya, kırılmaya gönüllü ve istekli olabiliriz. Gerçekten de Tanrı'nın önderliğinde istekli ve alçakgönüllü olup birbirimizi isteklendirdiğimiz ve birbirimize destek olduğumuz zaman başkalarına örnek olacağız. Böylece hem başkalarına iyi bir tanıklık olacak, hem de Tanrı'nın bereketi bu yolla onlara da uzanacaktır.