Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Bu nedenle, iman sonucu doğrulukla donatılmış olarak, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’nın önünde barış içindeyiz.

Romalılar 5: 1

İman sonucu doğrulukla donatılmak -Mesih’e güvendiğimiz andaki tek iman etkinliğinden söz eder. “Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı önünde barış içindeyiz!

Kutsal Kitap’ta değişik türde barıştan ve esenlikten söz edilir. İlk önce dünya barışıvardır. Birleşmiş Milletler barış için çalışıyor. Geçmişte hiçbir yere varamadılar ve günümüzde de hiçbir yere varamıyorlar. Şu kesin ki, insanların yüreklerinde günah olduğu sürece dünyada hiçbir zaman barış olmayacaktır. Ancak Pavlos’un burada sözünü ettiği barış bu değildir. İsa Mesih bir keresinde şöyle dedi: “Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum” (Yu.14:27) Bu, Mesih’e güvenmiş, O’nda dinlenen ve O’nun isteğini yapan inanlılara gelen bir huzurdur. Bu huzuru her zaman yaşayabilmeyi istiyorum. Ancak bu esenliğin ruhuma bir sel gibi aktığı zamanlar vardır ve bu şahanedir. Ama baskı altında, gerginlik içinde ya da yorgun olduğum zamanlar bu esenlik nedense benden kaçar. Ancak Pavlus başka bir esenlikten söz ediyor.