Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Yürek her şeyden çok aldatıcıdır ve çok çürüktür; onu kim anlayabilir?

Yeremya 17: 9

İnsanın yüreği! Tanrı Sözü, "İnsanın yüreği aldatıcıdır, çok çürüktür; onu kim anlayabilir?" diyor. Kutsal Kitap'ta insan doğasının bulaşıcı bir hastalığa yakalandığı öğretilmek-tedir. İçimizde, doğuştan bir bencillik tutkusu, kötülüğe eğilim vardır. İnsan doğasının ta kökeninde, derinlerde yatan bu bozukluk, bin bir çeşit çirkin yollarla kendini dışarıya vurur. Günah, insan doğasının bir iç bozukluğudur. Sadece belirli bazı tutkular ya da alışkanlıklar bizi dışardan bağlamakla kalmıyor; ama bun-ların kaynaklandığı kötülük iltihabı içimizde yanıyor. İncil'in birçok yerinde insanlar için köle sözcüğü kullanılmaktadır. İsa ile konuşan bazı din adamları, O'nun şu sözlerine gücendiler: "Eğer sözümü tutarsanız gerçekten benim öğrencilerimsiniz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır." Kimileri, "Ama biz İbrahim'in soyuyuz" diye karşılık verdiler, "Hiçbir vakit, hiç kimsenin boyunduruğu altına girmedik. Sen nasıl olur da, 'Özgür olacaksınız' diyorsun?" İsa şöyle yanıtladı: "Günah işleyen herkes günahın kölesidir" (Yuhanna

8: 31–34).