Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor; Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, İnsana benzer yanı kalmadı.
Yeşaya 52:14

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Ben de Sana sadakatin için teşekkür edeyim, ey Tanrım!

Mezmur 71: 22

İnsan genellikle iyi bildiği komşusuna, yakınlarına iyi davranır ve iyilik eder; ama kötü bildiği komşusuna ya da akrabalarına kötü davranıp fırsat buldukça da kötülük eder. Böyle davranan kişi üstelik kendini haklı saymaktadır. Tanrı'nın iyiliği ise bambaşkadır; O sadıktır, O güvenilirdir. Tanrı'nın iyiliği bizim iyi davranışımıza bağlı değildir, O'nun tatlılığı değişmez. Tanrı sevgidir. O, hem iyilerin hem de kötülerin üzerine yağmurunu yağdırır, güneşini doğdurur. İsa Mesih şöyle dedi öğrencilerine:

"Komşunu seveceksin, düşmanına kin besleyeceksin, dendiğini duydunuz. Ama size derim ki, düşmanlarınızı sevin ve size baskı yapanlar için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanız'ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin, hem de iyilerin üzerine doğdurur ve yağmurunu hem doğruların, hem de eğrilerin üzerine yağdırır" (Matta 5: 43–45).