Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes, bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak.
Matta 19:29

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Rab’de dimdik durun.

Filipililer 4: 1

Filipililerin Rab’de dimdik durmalarıgerekiyordu. İnsan yalnızca İsa Mesih’in yardımıyla korkaklıktan gelen zayıflığa ve ayartılmaya karşı direnebilir. Pavlus’un dimdik durma için kullandığı sözcük stekete’dir ve savaşta saldıran düşmana karşı dimdik duran askerler için kullanılır.

Topluluk ve Mesih inanlısı yalnızca Mesih’te durduğunda sağlam kalabilir. Mesih’e dayanmayan bir birlik dimdik duramaz. İnsanların örgütlenmelerinde çok farklı kişiler tek bir liderin çevresinde toplanabilmektedir. Birbirlerine bağlılıklarılidere bağlılıklarına dayanır. Lider ayrılırsa grup dağılır, hatta birbirine düşebilir. İnsanlar da ezeli ve sonsuz olan Mesih’e gelip dayanmazlarsa, sağlam duramazlar. Mesih İsa, sağlam kayadır. Ben bu sağlam kaya üzerindeyim. Ben her zaman sarsılabilirim, ama üzerinde durduğum kayam hiçbir zaman sarsılmaz. O’nda her zaman güvenlikteyim.