Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Göklerin Egemenliği onlarındır.

Matta 5: 10

Bu dünyanın gidişatına uymayıp da Tanrı'ya itaat edenler, büyük olasılıkla istenmeyen, sevilmeyen, hatta bazıyerlerde baskıya uğrayan kimseler olacaklardır. Doğruluk uğruna acıçekmeleri, hor görülmeleri, suçlanmaları, hiçe sayılmaları, zarar görmeleri Tanrı egemenliği altında olduklarının bir belirtisi, kanıtıdır, diyebiliriz.

Acı çeken imanlınasıl mutlu olabilir? "Kimse beni sevmezse de Tanrım bana yakındır; her şeyimi alsalar da Tanrıpayımdır, kurtarıcımdır, çobanımdır. O'na sığındım, O'nda güvenlikteyim" gibi sözlerle acı çeken Tanrı adamları kendi mutluluklarını belirtmişlerdir, hem tarih boyunca, hem de günümüzde.

Tanrı ile yaşamak isteyen, türlü acılara hazır olmalıdır. Ama bu acılarda Tanrıonunla birliktedir.