Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Ama sen, ey Daniel, son gelinceye dek bu sözleri sakla, kitabı mühürle. Bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek.
Daniel 12:4

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse, ona tekrar nasıl tuz tadı verilebilir?

Matta 5: 13

Tuzun bir yemeğe tat vermesi onun suda erimesine bağlıdır. Mesih inanlısı olarak dünyaya tuz olmak isteyen de büyük fedakârlıklara hazır olmalı. O da kendinden vazgeçip sanki "eriyip yok olacak".

Kendi hakkını, kendi çıkarını, her şeyin kolayını, şan ve şeref arayan, baskı ve acı görmemek için susup da her tür yalana, dolana, haksızlığa ses çıkarmayan, çıkarı için rüşvet veren, rüşvet alan, kısacası doğru ve pak bir yaşam sürdürmeyen bir kimse elbette ki bu dünyaya tat veremez. Verse verse ancak bozukluk, kokuşmuşluk verebilir.

Tanrı'ya itaat ederek dünyaya tat vermek son derecede pahalıya mal olabilir. Ama dünyanın tuzu olmak aynı zamanda son derece yüce bir atamadır. Dünyanın tuzu olan kimse, Tanrı’nın bağışına kavuşmuş, Mesih İsa’yı yaşamının merkezi haline getirmiş kimsedir.