Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Yaptığınız iş her ne olursa olsun, tüm yürekle, insanlar için değil Rab için çalışır gibi çalışın.

Koloseliler 3: 23

Pavlus burada tüm yürekle - candan yapın derken, yaptığınız işleri hissederek ve severek, tüm yürekten yapmamız gerektiğini söylüyor. Eğer yaptığınız bir şeyi Rabbin yüceliği için yaptığınızıhissetmiyorsanız, o iş sizin için bir yük olacaktır. Hem de o iş sizin için yanlış bir iştir.

Bazen insanlar bana gelip, 'şunu yapsam doğru olur mu?' ya da 'oraya gitsem iyi mi ederim? diye sorarlar. İşte bu sorunun ölçütü şudur: Yaptığınız iş her ne olursa olsun, bunu Rab için yürekten, candan yapın. Bu ilkeyi yaşamın her ayrıntısına uygulayabiliriz. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Eğer gittiğiniz topluluğa bile heyecan duyarak gitmiyorsanız, o topluluğa gitmenize gerek yoktur.

İnsanlar için değil, ama Rabbe yapar gibi... Yaptığımız her şey insan için değil, ama Rab için yapılıyor olmalıdır. İşlerimizi başkalarını hoşnut etmek amacıyla yapmamalıyız.