Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Sevgili kardeşler, kendi öcünüzü kendiniz almayın; bunu Tanrı'nın gazabına bırakın.

Romalılar 12: 19

Yunus'un Ninovalıları sevmemesi, onlardan nefret etmesi ve bu ulusa gitmemesinin birinci nedeni, onların ne kadar zalim olduklarını bilmesiydi. İkinci nedeni, herhalde yüreğindeki öç alma isteğiydi. Kesin olarak bilmiyoruz ama, Asurlular’ın bir keresinde Yunus'un doğup büyüdüğü yer olan Gat-Hefer'e saldırmış olması olasıdır. Kendi evine bile girmiş olabilirler ve kendi annesiyle babasının zalimce öldürüldüğünü görmüş olabilir. Ya da Asurlular’ın kız kardeşlerine tecavüz ettiklerini bile görmüş olabilir. En azından Yunus'un Asurlular’dan nefret ettiğini ve onların kurtulmasını istemediğini biliyoruz. Bu da herhalde durup dururken ortaya çıkmadı. Şimdi Tanrı Yunus’a, bu halka git ve onlara tövbe etmelerini söyle, diyor. Yunus’un yüreğinde bu kin varsa, nasıl bu halka gidebilir ki! Bu yüzden tam ters istikamete gidiyordu. Tanrı'nın bu halka iletmek istediği haberi onlara götürmek istemiyordu.