Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Rab'de her zaman sevinin yine söylüyorum, sevinin!
Filipililer 4:4

Günün vaazı

Günün vaazını dinlemek

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

Radyo yayınlarımıza hoş geldinizGüne ilişkin birkaç söz

Ya RAB, sıkıntı içinde sana yakardım, yanıt verdin bana. Yardım istedim ölüler diyarının bağrından, kulak verdin sesime.

Yunus 2: 2

Yunus, büyük bir sıkıntı içerisinde Rab'be yakarıyor. Güzel olan şu ki, Rabbe yöneldiğimiz zaman, Rab Yunus'un yakarışına kulak verdiği gibi, bizi de duyar ve bize de gereken yardımı sağlar. Bu ayette "ölüler diyarının bağrından" söz diyor. Bu gerçekten de doğru bir tercümedir çünkü orijinal İbranice sözcük bu anlama gelmektedir. "Şeol" Kutsal Kitap'ta bazen "mezar," bazen de ölülerin gittiği yer anlamına gelen "görünmeyen dünya" olarak tercüme edilir. Bu, nereden bakarsanız bakın, ölümle ilgili bir sözcüktür. Demek ki, Yunus kendisini ölüler diyarının bağrında görmüştü. Bundan daha korkunç, daha umutsuz, daha karanlık bir durum olamazdı. Ama Rabbe seslenince, Rab onu kurtardı. Bu bize de büyük bir cesaret ve teselli kaynağıdeğil midir? En zor ve umutsuz durumda bile Rabde umut vardır. Biz Rabbe geldiğimizde, O bizi ölüler diyarından da kurtarıp bize sonsuz yaşamı vermektedir.