Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti


Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

İsa, ‹‹Yol, gerçek ve yaşam Ben'im›› dedi. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.

[Yuhanna 14, 6]

DWG Radyo temelini Kutsal Kitap’tan alan ve Mesih inancını radyo aracılığıyla yayan bir yayın kuruluşudur. Bizler hiç bir kuruluşa bağlı değiliz. Bizler Kutsal olan İsa Mesih’e iman ediyoruzç.